Skilalýsing - Keilugrandi 9 og 11

Hönnuðir:

Aðalhönnuðir hússins eru A2F arkitektar. Stofan var stofnuð af Aðalheiði Atladóttur, arkitekt FAÍ og Falk Krüger, arkitekt FAÍ AKB. A2F arkitektar búa yfir mikilli reynslu á sviði mannvirkjagerðar og skipulags á Íslandi og á meginlandi Evrópu og hafa sérhæft sig í hönnun á íbúðarhúsum. Fyrirtækið hefur unnið til fjölda verðlauna og hlotið ýmsar viðurkenningar fyrir verk sín.

Byggingarverktaki:

Alverk var stofnað árið 2007 af Aðalgeiri Hólmsteinssyni. Félagið hefur áður unnið með Búseta að stýriverktöku við Einholt og Þverholt (svokallað Smiðjuholt). Fyrirtækið sinnir framkvæmda- og ráðgjafarverkefnum í mannvirkjagerð.

Almennt um húsin við Keilugranda 1-11

Byggingarnar við Keilugranda 1-11 eru tveggja til fimm hæða fjölbýlishús með alls 78 íbúðum í fjórum húsum. Íbúðirnar eru af ýmsum stærðum og gerðum, allt frá 35 m2 smáíbúðum og upp í 117 m2 íbúðir. Við þróun á verkefninu var lögð áhersla á fjölbreyttar íbúðir í aðlaðandi umhverfi, þar sem gætt er að birtuflæði ásamt hljóð- og loftgæðum. Allt innra og ytra efnisval er af gæðum. Íbúðir á efri hæðum hafa svalir og íbúðir á jarðhæðum hafa sérafnotareiti.

Miðsvæðis á lóðinni rís hús undir hjólageymslu sem allir íbúar hafa aðgang að. Fyrir framan hjólahúsið er pallur sem verður aðgengilegur öllum íbúum, þar er hægt að dvelja eða gera við hjól.

Lóð bygginganna afmarkast af þremur götum, Keilugranda til vesturs, Eiðisgranda til norðurs og Fjörugranda til suðurs. Gönguleiðir á svæðinu tryggja gott aðgengi að lóðinni og verður hluti þeirra með snjóbræðslu. Vel útfærð lýsing verður á lóðinni með hæfilegu birtumagni og þannig tekið tillit til nálægðar við íbúðir. Á milli húsanna á reitnum er gert ráð fyrir almennu útivistarsvæði samliggjandi við svokallaðan lýðheilsureit.

Garðrýmið er að mestu sameign allra. En út frá þeim íbúðum sem eru á jarðhæð eða næst aðkomuhæðum frá götum eru skilgreindir sérnotafletir sem eru með hellulögðu útisvæði, skjólveggjum og trjágróðri.

Frá öllum gangstéttum er hellulögð eða steypt göngusvæði að öllum inngöngum í stigahús, sorpgeymslur og önnur rými aðgönguhæða. Á lóðinni er lögð rík áhersla á að hafa aðgengileg hjólstæði nærri inngöngum íbúða. Á tveimur stöðum eru staðsett yfirbyggð sorpskýli. Annað er aðgengilegt frá Fjörugranda og hitt er aðgengilegt frá Keilugranda.Gætt er að góðu aðgengi neyðarbifreiða.

Sjötíu bílastæði eru á lóðinni og samtals fimm bílastæði fyrir hreyfihamlaða. Þau eru staðsett nálægt inngöngum í byggingar, þar af eru tvö stæði við Keilugranda 1-3 sem eru á inndregnu inngangssvæði á 1. hæð. Tvær hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla verða á lóðinni, önnur á norðurhluta lóðar og hin á suðurhluta lóðar. Gott aðgengi er tryggt að þremur sorpgeymslum á vestur- og austurhlið ásamt sorpgeymslu sem aðgengileg er frá bílastæðum norðan byggingar við Keilugranda 1-3. Í öllum sorpskýlum og sorpgerðum verða niðurföll og tryggt verður aðgengi að spúlslöngum.

Keilugrandi 9 og 11

Byggingarnar við Keilugranda 9 og 11 eru eins, þær eru fjölbýlishús á tveimur hæðum með samtals 10 íbúðum hvor.  Húsið við Keilugranda 9 er staðsett norðan við Keilugranda 11. Á milli bygginganna er útivistarsvæði skilgreint og verður hluti af lýðheilsureit sem nær út fyrir austurhluta lóðarinnar. Suðvestan við bygginguna er hús með sameiginlegri hjólageymslu og aðstöðu til hjólaviðgerða .

Samtals eru sjö tveggja herbergja íbúðir og þrjár þriggja herbergja íbúðir í byggingunni. Allar íbúðir á jarðhæð hafa sérnotareiti og íbúðir á efri hæð hafa svalir sem snúa til suðurs. Aukin lofthæð er á 2. hæð og eru hljóðísogsplötur í lofti. Þar eru einnig háir gluggar sem auka birtuflæði.

Á neðri hæð er inntaksrými og geymsluskápar fyrir þrjár stærstu íbúðir byggingarinnar. Innan íbúða er gott skápapláss í svefnherbergjum.

Sér inngangar eru inn í allar íbúðir og eru þeir til norðurs, austurs og vesturs. Í íbúðunum eru anddyri sem hægt er að loka. Íbúðirnar tengjast vel útivistarsvæði á lóðinni.

Frágangur utanhúss

Þak:  Þak byggingarinnar er einhalla og hallar niður í átt að garði. Þak er steinsteypt plata einangruð og klædd með úthagatorfi.

Útitröppur og inngangspallur:  Útitröppur eru frá fyrstu og upp á aðra hæð. Þær eru staðsteyptar og kústaðar. Útitröppur eru forsteyptar einingar. Handrið og handlistar eru úr heitgalvaníseruðu stáli.

Útveggir:  Allir útveggir eru steinsteyptir og einangraðir að utan. Stærstur hluti veggja er klæddur ljósu báruáli, en sumir veggfletir eru klæddir með lerki og festir á álundirkerfi. Engir gluggar eru á þessum flötum. Niðurföll þaks og svala eru utanáliggjandi á norðurhlið.

Gluggar/hurðir:  Ál-tré gluggar og ál-tré hurðir eru frá Glerborg, hvít að innan og dökkgrá að utan. Í gólfsíðum gluggum er gert ráð fyrir öryggisgleri í neðri hluta glugganna.

Svalir /verandir:  Svalir byggingarinnar eru forsteyptar og festar með stáli við burðarvirki hússins. Svalirnar hafa létta skjólveggi (hæð 1,8m og 1,2m). Svalirnar eru klæddar óbrennanlegu efni í flokki 1, sementsbundnum trefjaplötum. Íbúðir á neðri hæð hafa hellulagðar verandir og skjólveggi úr timbri (hæð 1,8m) á sérafnotareitum.

Lóð: Lóð fullfrágengin með göngustígum, lýsingu, grasi og gróðri. Sjá nánar almenna lýsingu.

Bílastæði: 

Samtals eru 70 bílastæði á allri lóðinni. Fimm bílastæði eru fyrir hreyfihamlaða og þar af eru tvö undir inndregnum hluta jarðhæðar Keilugranda 1-3.

Tvær hleðslustöðvar verða á lóð, ein norðan megin og önnur sunnan megin.

Frágangur innanhúss

Íbúðir

Gólf: Ljós (hvíttuð eik) harðkjarnaparket frá Quik-Step, grábrúnar flísar (taupe litur) á baði og anddyri.

Veggir: Steypa og gipsveggir hvítir að lit, baðherbergi flísalagt með ljósum flísum.

Loft:  Steypa, hvít að lit.

Hurðir:  Hvítar sprautulakkaðar með húnum í burstuðu stáli.

Anddyri: Gólf eru flísalögð grábrúnar flísar (taupe litur). Skápar í anddyri (Nobilia frá GKS) ljósgráar hurðir og hliðar, með hillu og fataslá.

Eldhús:  Innrétting (Nobilia frá GKS) ljósgráar hurðir og hliðar með dökkri borðplötu og höldum í burstuðu stáli. Ofn og spanhelluborð frá AEG (Ormsson). Útsog er frá eldhúsi. Gert er ráð fyrir uppþvottavél.

Baðherbergi:

Forsteyptar baðherbergiseiningar. Flísalagt er í hólf og gólf. Salerni eru með hæglokun. Innréttingar (Nobilia frá GKS) skápur undir vaski og á vegg, ljósgráar hurðir og hliðar með dökkri borðplötu og höldum í burstuðu stáli. Sturta með glerhurðum, handbrúsi á stöng. Tengingar eru fyrir þvottavél undir borði og þurrkara ofan á borði.

Svefnherbergi:

Fataskápar í hjónaherbergjum (Nobilia frá GKS), ljósgráar hurðir og hliðar. Parkett á gólfum.

Sameign

Hitakerfi: Lokað ofnakerfi.

Rafmagn: Greinatöflur í íbúðum fyrir smáspennu og lágspennu. Síma og tölvulagnir á völdum stöðum, en mögulekar á fleiri stöðum. Sjónvarpsloftnet og lagnir, tenglar á völdum stöðum.

Neysluvatn: Heitt neysluvatn er upphitað kalt vatn með heitu vatni frá Orkuveitu Reykjavíkur.

Loftræsikerfi: Útsog frá gluggalausum rýmum með mótorum á þökum. Ferskloftsinntök inn í íbúðir á bak við ofna.

Geymslur:  Gólf í sameiginlegu geymslurými verður vélslípað og lakkað,  epoxy kerfi Top-4000. Geymsluskápar eru léttir stálskápar með lás.

Aðgangur að hjólageymsluhúsi á lóð, sem og hjólastæði utanhúss.

Sorp:  Sorspskýli eru á lóð.

Önnur atriði

Vísað er til hönnunargagna (m.a. byggingarnefndarteikninga) varðandi nákvæmar útfærslur á atriðum sem ekki koma fram í skilalýsingunni. Auglýsingaefni og þrívíðar skýringarmyndir eru eingöngu til hliðsjónar, komi upp misræmi eru samþykktar teikningar hönnuða gildandi. Almennt miðast skil hússins við vandaðan frágang og viðurkennd skil á nýju íbúðarhúsnæði.

Komi til framkvæmda kaupenda eftir afhendingu skal tekið fram að ekki er heimilt að skerða burðarþol, hljóðvist o.þ.h. eða hafa áhrif á húshluta sem tilheyra sameign hússins.

Í nýjum íbúðum getur verið mikill byggingaraki í byggingarhlutum. Þessi raki mun að jafnaði hverfa á einu til tveimur árum en það er þó algjörlega háð útloftun í íbúðinni. Allar íbúðir eru búnar vélrænni loftræstingu en til þess að hún hafi fulla virkni þarf að tryggja innstreymi lofts öllum stundum, í gegnum opnanleg fög. Nauðsynlegt er að fylgjast með vatnsmyndun (döggun) innan á gleri. Ef mikil bleyta safnast saman neðst á glerinu getur vatnið skemmt glugga, gólfefni, málningu og spörtslun. Því er mikilvægt að hafa gluggafögin lítillega opin til að tryggja útloftun, sérstaklega þegar tekur að kólna.

Laus búnaður o.þ.h. sem sýndur er á teikningum en sem ekki er upptalinn í skilalýsingu þessari fylgir ekki.